Back to Top

Hirtshals havn ca 1953, før det vestre bassin blev bygget

Lørdag d. 24. november kl. 14.00 – 16.00:

Lokalhistorisk årbog 2018 udkommer og kan afhentes af medlemmerne på Det gamle Rådhus.

 

Har du ting, som du vil overdrage til arkivet, beretninger om Hirtshals og omegn i gamle dage, rettelser til årbøger/kalendere eller oplysninger om billeder m.m. her på hjemmesiden, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vi holder åben hver torsdag fra kl. 13. til 17, Jørgen Fibigersgade 26, 9850 Hirtshals, telefon nr. 50 54 72 91

Kalender2019

 

Kalender 2019

Forside: 

Stauning var modstander af byggeri af vestkysthavnene. Storfiskeri ville tømme havene. Han studerer kritisk planerne over havnebyggeriet på Kroen, mens Fibiger står på den øde strand sammen med en fisker. Lars Nielsens skildring af havnebyggeriet fra den gamle auktionshal.

Aarbog 2017

 

Årbog 2017

Forsiden :

De sjældne guldfund fra Hvirrekær på sydsiden af Tornby Bjerg, som stammer fra en fyrstegrav dateret til omkring år 200 e.Kr. fundet i 2015 ig 2016.