Back to Top

Billede til venstre er taget fra molen og ind mod land i ca. 1900. Der er kun robåde og sejljoller i havnen.

Billedet til højre er fra 1902 det er taget fra klitten nord for Kroen. Fritz Degner ses tv. i billedet.

DSC 0734

Stort tilskud fra Hirtshals Sparekasses Gavefond

Vi har fået 75.000,- kr. i tilskud fra gavefonden. Pengene skal bruges til fotografering af Lars Nielsens friser i en meget høj kvalitet.

På billedet overrækker Jens Ole Mikkelsen og Annie Riisager den store check til Sigrid Nedergaard, Jacob Madsen og Børge Kokholm foran kongefrisen.

Ideen er så, at få lavet et katalog over friserne, hvor man kan læse mere om hvordan friserne blev til, og hvor de er nu. 

Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn udtrykker stor glæde over den flotte gave. Vi er straks gået i gang med de næste skridt. 

 

Tre nye æresmedlemmer
Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og omegn har haft generalforsamling på Hirtshals B&B. Der var mødt 35 personer, som formanden Jacob Madsen bød velkommen til.
Der var beretninger fra bestyrelsen ved Jacob Madsen, fra kalenderudvalget ved Frank Chemnitz Larsen, mens Sigrid Nedergaard aflagde beretning fra både skriftudvalget og arkivudvalget. Selskabet har knap 500 medlemmer. De store emner var selvfølgelig årbogen, den lokalhistoriske kalender og arkivdriften. Alle beretninger blev godkendt.
Selskabet har fået de indbundne udgaver af Hirtshals-Bindslev Avis, som nu kan se på arkivet. Medarbejderne på arkivet studerer dem flittigt.
Selskabet har et godt samarbejde med Byforum om Lars Nielsens friser fra den gamle auktionshal. Selskabet har overtaget ejendomsretten til friserne fra Hjørring kommune. Der er nu sat metalskilte på dem, som man har kendskab til. Der er også lavet nye deponeringsaftaler. Næste skrift er affotografering af alle friser i høj opløsning med henblik på at lave et katalog.
Regnskabet for 2022 blev gennemgået. De store udgifter er trykning af årbøger og lokalhistorisk kalender. Indtægterne er tilsvarende salg af disse to. Der var et lille overskud. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Kontingent blev uændret 160,- kr. pr. år.
De foreslåede ændringer af vedtægterne blev vedtaget.
Bestyrelsen havde et ønske om at udnævne Sigrid Nedergaard, Susanne Fibiger og Børge Kokholm til æresmedlemmer for deres store indsats for selskabet gennem lang tid. Det var til stor overraskelse for de tre, men det blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Der var genvalg til Børge Vinther-Jensen, Børge Kokholm og Frank Chemnitz Larsen. Svend Aage Jensen ønskede at gå ud af bestyrelsen og blive suppleant. Nuværende suppleant Poul Pedersen blev så valgt ind i bestyrelsen.
Både under spisningen inden generalforsamlingen og under kaffen bagefter gik snakken lysteligt.

-----------------------------------------------------------------------------

 R14 Stor sten 

  Vi søger oplysninger om denne Lars Nielsen frise: Stor sten.

  Ifølge vore oplysninger er der oprindeligt tildelt Idrætshallen og senere Ferskvandsakvariet?.  

  Vi vil gerne i kontakt med dig, hvis du kan huske, at den har været der. 

  Kontakt Jacob Madsen, mobil 2341 2636. Tak

  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

På arkivet modtager vi gerne til låns eller til eje:
     • billeder
     • beretninger om Hirtshals og omegn i gamle dage
     • papirer fra privatpersoner og firmaer f.eks. lønsedler, forsikringer
     • rettelser til årbøger/kalendere
Vi registrer og arkiverer, så man her kan søge oplysninger om mennesker, foreninger og firmaer i Hirtshals og omegn.
Alle er meget velkomne til at besøge arkivet, som er på det gamle rådhus i Hirtshals (gennem biblioteket).

Vi holder åbent hver torsdag kl. 13.00 – 17.00.

Jørgen Fibigersgade 26
9850 Hirtshals

Telefon: 5054 7291

 Kalender 2023

Kalender forside 2023

 

 

Forside:

Christian Hausgaard (1906-2000) fotograferet i Nørregade ca. 1955 med røgvarer bag på cyklen. Fra 1952 drev han et lille røgeri i Vestergade. Hans røgede fisk havde ry for at være gode, og han tog selv ned på havnen, hvor han solgte dem til de ansatte på havnens virksomheder. Han er også kendt som Niels Hausgaards far.

 

 Årbog 2022

Forside 2022

 

Forside:

Maleriet er malet i 1912 af marinemaleren, professor Chr. Blache. Dermed er det næsten samtidig med folkemindesamleren Axel Olriks besøg i Hirtshals i 1908., hvor han nedfældede historierne om de store sten omkring Hirtshals. Knud Tophøj samlede de malerier han kunne opstøve af Blaches fra Hirtshals, herunder dette, og udgav gennem vores arkiv "Chr. Blache. Hirtshalsmaler i somrene 1902 til 1919" i 1998. (Foto: Jarmilla Chura)