Back to Top

Billede til venstre er taget fra molen og ind mod land i ca. 1900. Der er kun robåde og sejljoller i havnen.

Billedet til højre er fra 1902 det er taget fra klitten nord for Kroen. Fritz Degner ses tv. i billedet.

Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og omegn

GENERALFORSAMLING

afholdes torsdag d. 21. marts 2024 kl. 18.00

på B&B by the Sea, Kystvejen, Hirtshals

Dagsorden ifølge vedtægterne

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 14. marts 2024.

Inden generalforsamlingen vil der blive serveret 2 stk. smørrebrød + 1 øl/vand pr. person. Efter generalforsamlingen serveres kaffe og lagkage.

Af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig senest 14. marts 2024 til Jacob Madsen på tlf. 2341 2636 (gerne SMS).

På selskabets vegne

Jacob Madsen, formand

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMG 1940IMG 1942

 

Flytning af Lars Nielsen frise.
I forbindelse med at Hirtshals Fiskeriforening er flyttet fra Norgeskajen 14 til nye lokaler på Norgeskajen 7, 1 sal, skulle
deres frise naturligvis flyttes med.
Arbejdet med flytningen har Byforum og Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn været behjælpelig med.
Hans Hansen og Anders Pedersen fra Fortovsmatroserne er her i gang med ophængningen. Jan Woller og Tinna Nielsen
fra Fiskeriforeningen glæder sig over resultatet i de flotte nye lokaler.


IMG 1943
 

---------------------------------------------------------------------------------------

På arkivet modtager vi gerne til låns eller til eje:
     • billeder
     • beretninger om Hirtshals og omegn i gamle dage
     • papirer fra privatpersoner og firmaer f.eks. lønsedler, forsikringer
     • rettelser til årbøger/kalendere
Vi registrer og arkiverer, så man her kan søge oplysninger om mennesker, foreninger og firmaer i Hirtshals og omegn.
Alle er meget velkomne til at besøge arkivet, som er på det gamle rådhus i Hirtshals (gennem biblioteket).

Vi holder åbent hver torsdag kl. 13.00 – 17.00.
Jørgen Fibigersgade 26
9850 Hirtshals

Telefon: 5054 7291