Back to Top

Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn

Vi udgiver hvert år i november den lokalhistoriske årbog "Fra egnens fortid", som medlemmerne modtager i løbet af november - december.

Alle årgange af årbogen forefindes på Lokalhistorisk Arkiv


Forside 2022

Lokalhistorisk årbog 2022

 

Susanne Fibiger Vær med til at skrive vores egen historie
For hundrede år siden:
Sigrid Nedergaard
Fødte i Hirtshals 1922
Susanne Gaardboe Jensen Misse Vaslev
Kirsten, Karen og Karsten Øland Tage Øland
Margit Arve Christensen Jacob Olesen
Susanne Fibiger “Storebelt”s stranding ved Hirtshals Fyr
N C Jensen Ekspropriationer og byplan i Hirtshals
Hanne Borup Kirketerp Tornby Sogns Hegns- og Læplantningsinteressentskab
Svend Ravn Stenene omkring Hirtshals
Laila Zielke og Rikke Vandsted 90 år med turisme i Hirtshals
Frank Chemnitz Larsen Svinget 9 i Hirtshals
Gunnar Simonsen Erindringer fra mine 41 år i Asdal Brugs
Sigrid Nedergaard Vendelbomål
Jacob Madsen Årets gang

 

 

 

Aarbog2020

Lokalhistorisk årbog 2021

 

Susanne Fibiger Vær med til at skrive vores egen historie
  For hundrede år siden:
Sigrid Nedergaard Fødte i Hirtshals 1921
Lars Espersen Margit Espersen - havde det da bare været Kirsten
Susanne Fibiger Kroens Ellen – og Røde Kors-lejren på Tannishus
Susanne Fibiger Portvin og skud på Tornby Strand
   
Henrik Flintegård Nordsømuseet – fra projekt i 1978 til 1998
Tage Rishøj At tegne og bygge fiskefartøjer – fra Hirtshals til Skagen
E. Engel Jensen Min tid som praktiserende læge i Hirtshals
Torben Ejlersen Centralen, Nørrebro 6, Bindslev – i tre generationer
   
Sigrid Nedergaard Vendelbomål
Jacob Madsen Årets gang

 

 

 

Aarbog2020

Lokalhistorisk årbog 2020

 

Susanne Fibiger Vær med til at skrive vores egen historie
For hundrede år siden:
Sigrid Nedergaard Fødte i Hirtshals 1920
Mimi Nielsen Møbelhandler Eyvind Eskildsen
Jørgen Jensen Bindslev Skole gennem 100 år
Susanne Fibiger Den første tømmerkiste søsættes
   
Karen Hedvig Vase Legarth Familien Vase, Lille Asdal
Knud Poulsen Blomster til Dorthe
Karen M Jensen Thomas Christian Christiansen, Tornby
Jørgen Jakobsen  De grønne spejdere i Bindslev
Kirsten Christensen Sørig Mose – fra jordhule til velstand
Sigrid Nedergaard Vendelbomål
Jacob Madsen Årets gang

 

 

Side 1 ud af 15